Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Świebodzinie

Komisja Rewizyjna:

  1. Beata Amrogowicz  – przewodnicząca
  2. Marta Byczkowicz   –  z-ca
  3. Ewa Wachowiak     – członek