Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Świebodzinie

Ogniska

 PRZEDSTAWIAMY LISTĘ OGNISK NALEŻĄCYCH DO NASZEGO ODDZIAŁU

SZKOŁY:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
ul.Park Chopina 1 w Świebodzinie
tel./fax (68) 475-09-66
prezes – Mirosława Śliwińska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
os. Łużyckie 28 w Świebodzinie
tel./fax (68) 475-22-75
prezes – Anna Rybicka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Gen. Świerczewskiego 74a w Świebodzinie
tel./fax (68) 475-09-81
prezes – Marzanna Oźmińska

Publiczne Gimnazjum nr 1
ul. Sikorskiego 11 w Świebodzinie
tel./fax (68) 475-09-65
prezes – Jolanta Monczyn

Publiczne Gimnazjum nr 3
ul. Łużycka 33 w Świebodzinie
tel. (68) 475-09-73
prezes – Jadwiga Gilewicz

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Gościkowie
tel./fax (68) 381-10-78
prezes – Elżbieta Orzechowska

Gminne Ognisko Łagów
prezes – Barbara Podwyszyńska

Gminne Ognisko Skąpe
prezes – Urszula Sawicka

Gminne Ognisko Szczaniec
prezes – Jolanta Karcz

Gminne Ognisko Lubrza
prezes – Zofia Rusiniak

Liceum Ogólnokształcące
ul. Park Chopina 2 w Świebodzinie
tel. (68) 38-230-29
prezes – Janusz Czerniawski

Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych
ul. Gen. Świerczewskiego 76a w Świebodzinie
tel. (68) 475-74-99, fax (68) 475-74-98
prezes – Jolanta Bom

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Żaków 1 w Świebodzinie
tel. (68) 475-51-18
prezes – Jadwiga Rudzka

 

PRZEDSZKOLA:
Publiczne Przedszkole nr 6 i 7
w Świebodzinie
prezes – Elżbieta Stobrawa

Publiczne Przedszkole nr 5
w Świebodzinie
prezes – Wanda Mroczkowska

Publiczne Przedszkole nr 3 i 4
w Świebodzinie
prezes -Zofia Baszuro