Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Świebodzinie

Prawo

Przepisy prawne

  1. Statut ZNP.
  2. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.
  3. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.
  4. Ustawa o świadczeniach kompensacyjnych.
  5. Jak prawnie poinformować nauczyciela o zmniejszeniu etatu?