Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Świebodzinie

MEN rozmawia tylko z „Solidarnością”

13 listopada 2014

Jaki charakter mają rozmowy prowadzone przez MEN wyłącznie z oświatową „Solidarnością” na temat systemowych rozwiązań w oświacie? – pyta prezes ZNP Sławomir Broniarz w liście do minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

To efekt komunikatu MEN z 22 października br. na temat spotkania Joanny Kluzik-Rostkowskiej z NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z nim, szefowa MEN „zaproponowała, by wspólnie wypracować model funkcjonowania oświaty w XXI wieku, określić m.in. rolę dyrektora w szkole, awans zawodowy nauczycieli, współpracę szkoły z rodzicami i z organizacjami pozarządowymi”.

„Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się z prośbą o wyjaśnienie charakteru rozmów dotyczących systemowych rozwiązań w oświacie tylko z jednym związkiem zawodowym. Jeżeli bowiem MEN podejmuje tak ważną dyskusję, jak wynika z komunikatu, rodzi się pytanie, dlaczego tego rodzaju tematyka poruszana jest bez udziału innych partnerów społecznych” – czytamy w liście prezesa ZNP.

Związek jest zaniepokojony taką formą prowadzenia dialogu społecznego. Konsultacje na temat zmian w oświacie prowadzone są bowiem w MEN od kilkunastu lat i zawsze brali w nim udział wszyscy partnerzy społeczni, a nie tylko jedna organizacja. „Praktyką stało się prowadzenie dialogu społecznego zarówno w formie zinstytucjonalizowanej, jak i niesformalizowanej, ale zawsze z poszanowaniem wszystkich uczestników dialogu społecznego w obszarze edukacji. (…) Przedstawiciele ZNP zawsze aktywnie uczestniczyli w rozmowach na temat kierunków rozwoju edukacji i planowanych zmian, odbywających się w ministerstwie edukacji. Jesteśmy przekonani, że taka forma dialogu społecznego, uwzględniająca poszanowanie wszystkich partnerów społecznych w oświacie, powinna zostać utrzymana. Związek liczy na kontynuowanie dobrej praktyki otwartej dyskusji między przedstawicielami rządu i związkami reprezentującymi pracowników oświaty” – podkreślono w liście.

List dostępny jest TUTAJ.