Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Świebodzinie

Dodatki dla wychowawców w placówkach wychowawczo-opiekuńczych

8 maja 2014

Ciąg dalszy rozmów o dodatkach dla wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

6 maja br. odbyło się kolejne spotkanie prezesa ZNP Sławomira Broniarza i wiceprezesa ZG ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego z ministrem pracy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W trakcie spotkania m.in. ponownie poruszono propozycję ZNP wprowadzenia do wynagrodzenia dodatków za warunki pracy dla wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z przyjętymi w trakcie tego spotkania ustaleniami, 7 maja br. wiceprezes Krzysztof Baszczyński spotkał się z wiceminister Elżbietą Seredyn.

Z rozmów wynika, że MPiPS pozytywnie odnosi się do propozycji ZNP, jednak z uwagi na fakt, że ewentualne zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych wymagają akceptacji ministra właściwego do spraw administracji, kierownictwo ZNP zwróciło się do ministra Rafała Trzaskowskiego z prośbą o spotkanie.