Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Świebodzinie

List prezesa ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13 listopada 2014

 

DEN 2014

Zawód nauczyciela nigdy nie przestanie mieć kluczowego znaczenia.

Pracy nauczyciela i wychowawcy nie zastąpią popularne nowe technologie w edukacji. Więcej, jestem przekonany, że jest to zawód przyszłości!

Koleżanki i Koledzy!    
Codziennie podejmujecie trud kształcenia i wychowywania, choć w dzisiejszych czasach coraz trudniej być nauczycielem. Z każdym rokiem szkolnym przybywa nowych obowiązków, rosną oczekiwania rodziców, zmienia się rola szkoły i pozycja pedagogów, także za sprawą debaty publicznej, w której nauczyciele są przedstawiani głównie w kontekście kosztów ponoszonych przez samorządy na edukację. Doczekaliśmy się sytuacji, w której coraz rzadziej dyskutuje się o jakości kształcenia. Po 25 latach od przemian ustrojowych, Polska jest za granicą wychwalana za niebywały sukces edukacyjny. W kraju zaś nauczyciele są krytykowani, a w debacie pojawiają się nieprawdziwe informacje o ich czasie pracy i płacach.

Do przeciwników publicznej edukacji nie przemawiają fakty i wyniki międzynarodowych badań. PISA 2012 udowodniła, że Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej. Raport OECD „Better Life Index” jeszcze bardziej nas docenił, stwierdzając, że mamy drugi najlepszy system oświaty wśród wysokorozwiniętych krajów. To jest wielki sukces nauczycieli oraz wspierających ich pracowników szkolnej administracji i obsługi!

Istnieje potrzeba przywrócenia naszemu zawodowi jego dawnego znaczenia, a nauczycielom poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy. Jak podkreśla UNESCO, inwestowanie w nauczycieli jest kluczowe, bowiem system edukacji jest tak dobry, jak dobrzy są jego nauczyciele!

Koleżanki i Koledzy!
Życzę, aby Wasza praca była należycie oceniana i wynagradzana. Aby trud, który wkładacie w kształcenie był doceniany, a Wasz zawód cieszył się społecznym uznaniem i szacunkiem.

Koleżanki i Koledzy!
14 października nie zapominamy także o pracownikach szkolnej administracji i obsługi. To dzięki Wam szkoła sprawnie funkcjonuje!

Wszystkim życzę radości i spokojnej pracy w przyjaznej atmosferze.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP