Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału ZNP w Świebodzinie

Za dobre oceny wyższe płace

14 maja 2014

Wniosek ZNP do premiera.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił dzisiaj (13.05.2014) do premiera Donalda Tuska z wnioskiem „o podjęcie działań w celu zagwarantowania w roku 2015 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli”.

Wg ZNP:

–  rok 2015 byłby czwartym rokiem bez wzrostu wynagrodzeń tej grupy zawodowej;

– uzasadnieniem postulowanej podwyżki są osiągnięcia polskich nauczycieli odnotowane w ostatnich międzynarodowych badaniach i rankingach edukacyjnych (m.in. PISA, Better Life Index, The Learning Curve Report 2014).

Pismo prezesa ZNP Sławomira Broniarza do premiera Donalda Tuska

Warszawa 13.05.2014

 

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pana  Premiera  z wnioskiem o podjęcie działań w celu zagwarantowania w roku 2015 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

Mamy do czynienia z kolejnym rokiem stagnacji w zakresie nauczycielskich wynagrodzeń. Stawki wynagrodzenia zasadniczego w bieżącym roku nie uległy zmianie z powodu utrzymania w ustawie budżetowej państwa wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli na poziomie obowiązującym w roku 2012. W związku z tym nie wzrosłytakże średnie wynagrodzenia nauczycieli.

Rok 2015 byłby czwartym rokiem bez wzrostu wynagrodzeń tej grupy zawodowej, ponieważ ostatnia podwyżka płac pedagogów miała miejsce we wrześniu 2011 roku.

Należy podkreślić, że przez ostatnie lata wysokość nauczycielskich wynagrodzeń nie była waloryzowana nawet o stopień inflacji. Skutkiem tej sytuacji jest faktyczna utrata wartości nauczycielskich pensji.

Uzasadnieniem postulowanej podwyżki płac są także osiągnięcia polskich nauczycieli odnotowane w ostatnich międzynarodowych badaniach i rankingach edukacyjnych. Pokazują one coraz lepszy obraz polskiej edukacji. Nie ma wątpliwości, że w największej mierze jest to zasługa dobrych nauczycieli.

OECD w swoim najnowszym raporcie „Better Life Index” stwierdza, że mamy drugi najlepszy system edukacyjny na świecie. Polskę wyprzedziła tylko Finlandia.

Polska zajęła wysokie, 10. miejsce w międzynarodowym rankingu „The Learning Curve Report 2014” oceniającym poziom edukacji w niemal 40 krajach na całym świecie.

Przypominamy także o wynikach ostatniej edycji międzynarodowego badania PISA: polskie 15-latki osiągnęły siódmy wynik wśród krajów OECD i czwarty wśród europejskich krajów wchodzących w skład tej organizacji.

Polscy nauczyciele są chwaleni za osiągnięcia edukacyjne przede wszystkim za granicą, a w kraju niedoceniani.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wychodząc z założenia, że to nauczyciele w głównej mierze są odpowiedzialni za jakość i efekty kształcenia, postuluje o podwyżkę płac pedagogów.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o:

– podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w roku 2015;

– powrót do systemowego rozwiązania regulacji wynagrodzeń nauczycieli od stycznia kolejnego roku, a nie od września, zgodnie z zasadą podwyższania wynagrodzeń w sposób określony w art. 30 ust. 11 Karty Nauczyciela;

– wprowadzenie mechanizmu corocznego waloryzowania stawek wynagrodzenia zasadniczego przynajmniej o stopień planowanej inflacji.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP